Tính hiện đại

Self-Orientalism

Những quan điểm theo kiểu Việt Nam “nghèo”, “lạc hậu”, “không chịu phát triển” hay “kém văn minh” xuất hiện ở đủ mọi nơi, từ TV, những bữa cơm gia đình cho đến bàn nhậu hàng ngày. Có một phép

Keep Reading

Self-Orientalism

Những quan điểm theo kiểu Việt Nam “nghèo”, “lạc hậu”, “không chịu phát triển” hay “kém văn minh” xuất hiện ở đủ mọi nơi, từ TV, những bữa cơm gia đình cho

Diễn ngôn

Việc lập ra Người Kể Chuyện có một và chỉ một mục tiêu, đó là khiến việc đánh giá một mệnh đề A là đúng hay sai trở nên khó hơn bao

Lệch chuẩn

Ngắn gọn, giật cục nhưng đầy sức mạnh – đó là những nhận định đầu tiên của tôi sau khi đọc Kẻ Xa Lạ (The Stranger) của Albert Camus. Nói cách khác,