Những huyền thoại

Ninja lead

Bên dưới lớp vỏ bọc tưởng chừng đơn giản của ngôn từ, cũng như bên dưới lớp áo chống nắng, khẩu trang và kính của những người phụ nữ lái xe, có nhiều hơn một câu chuyện nên được kể.

Keep Reading

Ninja lead

Bên dưới lớp vỏ bọc tưởng chừng đơn giản của ngôn từ, cũng như bên dưới lớp áo chống nắng, khẩu trang và kính của những người phụ nữ lái xe, có

/
Chân dung R. Barthes

Roland Barthes

Tôi hay nhắc nhiều đến Marx và những lý thuyết của ông về sự tha hóa, sự bóc lột, v.v. trên Người Kể Chuyện, nhưng thực tế nhà trí thức mà tôi