Chủ nghĩa Marx

Cho Marx

Cái ảnh này thì chỉ là đùa thôi, nhưng cách nhiều người Việt nhìn nhận về Marx, phi nhân hóa, chà đạp lên nhân phẩm của ông thì đúng là không thể hiểu nổi. Đối với tôi Marx không phải

Keep Reading

Nihilistic vs. Non-ideological

Triết gia khoa học Thomas Kuhn từng có một câu thế này: “We see the world in terms of our theories (chỉnh sửa chút: Ta tiếp nhận thế giới này thông qua

Cho Marx

Cái ảnh này thì chỉ là đùa thôi, nhưng cách nhiều người Việt nhìn nhận về Marx, phi nhân hóa, chà đạp lên nhân phẩm của ông thì đúng là không thể