Nihilistic vs. Non-ideological

Triết gia khoa học Thomas Kuhn từng có một câu thế này: “We see the world in terms of our theories (chỉnh sửa chút: Ta tiếp nhận thế giới này thông qua

Self-Orientalism

Những quan điểm theo kiểu Việt Nam “nghèo”, “lạc hậu”, “không chịu phát triển” hay “kém văn minh” xuất hiện ở đủ mọi nơi, từ TV, những bữa cơm gia đình cho

Cơ thể là gì?

Cơ thể là thứ gì đó hiển lộ nhất có khả năng tri nhận về thế giới, và dường như biến mất trong quá trình thế giới được tri nhận. Nói cách

1 2 3 4