February 2021

Thuyết nữ quyền hậu nhân văn

Chủ nghĩa Marx có tầm ảnh hưởng lớn tới thuyết Nữ quyền là điều không thể phủ nhận, nhưng thật khó để nói đó là bình diện lý thuyết duy nhất ảnh