June 2019

Thời bao cấp như một huyền thoại

Thời gian: 19h30 ngày 07/06/2019Link đăng ký (đã đóng): https://airtable.com/shrFJGQw2LvO8t15A Thời bao cấp là tên gọi được sử dụng tại Việt Nam để chỉ một giai đoạn mà hầu hết sinh hoạt