April 2019

Ký ức, thể xác và thời gian

Vài hôm trước tôi đã ở tới 4 tiếng liên tục trong một cái hang. Tôi quan sát những ngọn đèn liên tục đổi màu chiếu lên những nhũ đá cũng như