December 2018

Chán đời

Chán đời không đơn giản là khoảnh khắc bạn không muốn làm những gì bạn đang làm, hoặc chán cuộc sống nói chung. Điều tôi quan tâm là không phải hiển nhiên

Diễn ngôn

Việc lập ra Người Kể Chuyện có một và chỉ một mục tiêu, đó là khiến việc đánh giá một mệnh đề A là đúng hay sai trở nên khó hơn bao