November 2018

Lệch chuẩn

Ngắn gọn, giật cục nhưng đầy sức mạnh – đó là những nhận định đầu tiên của tôi sau khi đọc Kẻ Xa Lạ (The Stranger) của Albert Camus. Nói cách khác,