October 2018

Cái Giả-Thực

Qua 11 bài viết của chuỗi Luận Về Thực Tại, tôi cho rằng có lẽ cả tôi và các bạn đều cùng thừa nhận với nhau rằng nếu có cái gọi là

Ta thực sự là ai?

Ngày tôi quyết định bắt tay vào viết chuỗi bài “Luận về thực tại” cũng là ngày tôi đầu hàng việc phải ngừng suy tư về những câu hỏi lớn. Người giảng

Tôi là ai?

“Tôi là một con người” – thực tế là tôi chỉ có thể nói câu đó khi tôi sống trong một cộng đồng người trong đó con người đã được phân biệt

Văn hoá

Hãy thử tưởng tượng bạn đang ngồi xuống bàn ăn cùng gia đình. Mẹ bạn đặt những chiếc bát con trước mặt mỗi người, lau từng đôi đũa và nghiêm cẩn đặt

/

Thể xác – linh hồn

Trải qua sự tan vỡ của hình thái công xã nguyên thủy, con người tự ý thức được rằng mình là một cá thể độc lập và mỏng manh trước thiên nhiên.