September 2018

Sợ chết

Gần đây sau tác dụng của một số trải nghiệm, tôi có nghĩ đến những câu hỏi kỳ lạ: Từ bao giờ tôi cho rằng mình là con người? Từ bao giờ

Ninja lead

Bên dưới lớp vỏ bọc tưởng chừng đơn giản của ngôn từ, cũng như bên dưới lớp áo chống nắng, khẩu trang và kính của những người phụ nữ lái xe, có

/